Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na listopad

28. 10. 2017

30.10.  recitace, MC, odevzdat čtenářský list č. 5, učivo : pohádky - četba a rozbor ukázek

31.10. PC : předpony s,z,vz , DÚ : cvičení z listu na předpony, učivo : tvarosloví

1.11. MC, DÚ : stylizace dopisu

2.11. výměna hodiny za 9.11.

3.11. čajovna, vlastní kniha

 

 

6. - 10.11.

6.11.  LV : odevzdat čtenářský list č.6, recitace, mluvní cvičení, zápis známek ze slohu : adresa a z LV : čtenářské listy, učivo : pohádky, nonsens

7.11. DÚ : dva sloupečky, kde u slov předpony s-,z- mění význam, PC : ustálené tvary  slov ( předpony s-,z- vz- ), ÚZ : hlásky znělé a neznělé, spisovná výslovnost, učivo : slovní druhy, příprava k písemné práci(13.11.)

8.11. oprava slohové práce : rozbor chyb

9.11. PC : předpony s-,z- slova lišící se významem, opakování spisovné výslovnosti a hláskosloví, učivo : slovní druhy dle významu ve větě

10.11. čajovna : čtení s porozuměním,  tiché čtení vlastní knihy

 

 

13. - 17.11.

13.11. čtvrtletní písemná práce : hláskosloví, pravopis vyjmenovaných slov a předpon, učivo ze čtenářských listů, ústní lidová slovesnost, pohádky, slohové učivo - zápis adres

14.11.  odevzdat DÚ : předpony na listě, který žáci nalepí do domácích sešitů, učivo : slovní druhy

15.11. odevzdat DÚ : najít a opravit pravopisné chyby, list nalepit do slohového sešitu, učivo : popis prostý

16.11.  zadán DÚ : příprava k diktátu č.2 - předpony s-,z-,vz, učivo : postavení slov ve větě - slovní druhy

17.11. státní svátek

 

20. - 24.11.

20.11. rozbor slohových úkolů, četba:  Doslovná pohádka, učivo : nonsens

21.11. KO : slovní druhy, odevzdat DÚ : předpony s-,z-,vz - příprava k diktátu č.2, procvičení učiva : slovní druhy dle pozice ve větě, učivo : podstatná jména : DÚ - zopakovat kategorie pod. jm. - učebnice str. 45

22.11. učivo : prostý popis, DÚ : učebnice str. 130/7 - přepsat dle zadání do slohového sešitu

23.11. suplování : práce dle zadání : procvičování sl. druhů a podst.jm.

24.11. práce s textem ( bez čaje )

27. 11.- 1.12.

27.11.  MC, recitace, čtenářský list č. 8 , učivo : biblické příběhy

28.11. diktát č.2, odevzdat Dú : slovní druhy, učivo : podstatná jména pomnožná, hromadná, látková

29.11. MC, odevzdat Dú, učivo : popis prostý

30.11. KO : slovní druhy dle pozice ve větě, učivo : skloňování podstatných jmen rodu mužského, zadán DÚ

1.12. čajovna