Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost

7. 3. 2018

Vážení rodiče,

dva měsíce jsem s žáky probírala popis -  hračky, místnosti a pracovního postupu. Zabývali jsme se stylistickými cvičeními, rozebírali ukázky, pracovali s pracovními osnovami, žáky jsem upozorňovala na úpravu odstavců. Dostali několik pracovních listů. Měli vypracovat postupně tři domácí úkoly na všechna probíraná témata. Mohli mi je přinést ke kontrolám. Vždy jsme společně jejich práce rozebírali. 7. března jsme psali slohovou písemnou práci po domácí přípravě. Žáci mohli opsat domácí úkol. A jaké mají výsledky :

výborně ........................................ 1 žák

chvalitebně .................................. 3 žáci

dobře .......................................... 5 žáků

dostatečně .................................. 9 žáků

tři žáci nebyli přítomni

Žádám Vás o spolupráci při domácích přípravách na hodiny nejen slohu. Mnozí žáci nedbají mých pokynů. Příprava na hodiny je nedostatečná. Neučí se teorii, proto nedokáží  vypracovat kontrolní práce a pravopisná cvičení, která jim vytvářím dle pracovních listů, domácích úkolů, učebnice a pracovních sešitů.  Na hodiny literatury se připravují velmi ledabyle. Nedokáží vysvětlil literární pojmy, rozebrat ukázky, kterými se v hodinách zabýváme. 

Pokud děti nepochopí nutnost systematické přípravy na vyučování, nemohou zažívat pocit úspěchu. Na druhém stupni nestačí dávat jen pozor v hodinách.