Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na leden

6. 1. 2019

7.-11.1.

7.1. procvičování vlastních jmen a skloňování podstatných jmen, učivo : skloňování podstatných jmen oči, uši, ruce...

8.1. ÚZK : pohádky, zadán DÚ : stylizace pohádky, učivo : báje, oprava diktátu

9.1.  Mc, SC : Naše rodinné vánoční zvyky, tradice, odevzdat Dú : přímá řeč, učivo : věty dle postoje mluvčího

10.1. místo čajovny zařazena hodina mluvnice 

 učivo : PC : vlastní názvy,  učivo : skloňování podstatných jmen  nohy, ramena, kolena..., zadán DÚ : učebnice 53/4

11.1.  písemná práce : učivo - slovní druhy, podstatná jména A,K, P,H,L, skloňování podstatných jmen, vlastní názvy, pravopis: předpony s,z,vz

14.-18.1.

14.1. odevzdat Dú - list nalepit do domácího sešitu - procvičení pravopisu pod. jmen, KO : skloňování pod. jm., učivo : přídavná jména

15.1.  beseda ke knize, učivo : biblické příběhy

16.1.  MC : Můj nejhezčí zimní zážitek, KO: přímá řeč, učivo : druhy vět dle postoje mluvčího

17.1.   PC : koncovky pod. jmen, SP : procvičování skloňování pod. jme ruce, nohy..., učivo :  skloňování příd jm,. tvrdých a měkkých, zadán DÚ na pondělí

18.1. Ko : skloňování pod.j. ruce, oči..., učivo : přídavná jména přivlastňovací

 

21. - 25.1.

21.1.  KO : skloňování pod.jm, ruce, nohy, uši ..., učivo : skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých, jmenné tvary přídavných jmen

22.1. suplovaná hodina - práce s pracovním sešitem

23.1.  MC : Můj nejhezčí zimní zážitek, SC:  Můj oblíbený zimní sport, SP : procvičování vět dle postoje mluvčího, učivo : jazykové prvky ve vypravování 

24.1.  ÚZK : přídavná jména, učivo : přídavná jména přivlastňovací

25.1.  PC : přídavná jména tvrdá a měkká. učivo : stupňování přídavných jmen

 

 Vážení rodiče, rozhodla jsme se, že od 2. pololetí školního roku  povedu žáky k větší samostatnosti a zodpovědnosti.  Na  stránky budu zapisovat  pouze termíny písemných prací z českého jazyka a diktátů. Zadání domácích úkolů si žáci zapíší do školních sešitů a termíny kontrolních opakování nebudu předem hlásit.