Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na listopad

30. 10. 2018

29.10.-2.11.

29. a 30.10.   podzimní prázdniny

31. 10.   výtah, výpisky - práce s texty, učivo : vypravování, dějové prvky - přímá řeč, zadán DÚ : procvičování přímé řeči 

1.11.  čajovna : odevzdat čtenářské deníky, beseda ke knize z četby

2.11. písemná práce :  učivo : vyjmenovaná slova, český jazyk, vrstvy jazyka, příručky, hláskosloví, spisovná výslovnost, rozbor slovotvorný a rozbor stavby slova, ústní lidová slovesnost

5. - 9.11.

5.11. odevzdat DÚ : poslední sloupeček -  stavba slov, procvičování učiva o hláskových změnách při odvozování slov, stavba slova a slovotvorné rozbory, učivo : odvozování přídavných jmen příponou - ský, - ští, zadán DÚ

6.11. R, zadané nové téma MC : Můj nejkrásnější vánoční dárek, překvapení..., zadán čtenářský list č.6, učivo : pohádky - rozbor ukázek v PS,  oprava písemné práce

7.11. SC : Co mě zaručeně rozesměje!, učivo : vypravování , zadán DÚ: přímá řeč

8.11. čajovna : práce s textem

9.11. odevzdat DÚ, KO: stavba slova a slovotvorný rozbor, učivo : tvarosloví, slovní druhy

12.-16.11.

12.11.    KO :  hláskové změny při odvozování slov, tvoření přídavných jmen příponami-  ský,- ští, - cký, -  čtí, DÚ: naučit se ustálená slova s předponou s-, učivo : předpony z-, vz-, zadán DÚ na lístku a naučit se ustálená slova s předponou z-,vz-

13.11. R, ÚZ : pohádky, představení vlastní pohádkové bytosti dle domácí práce, učivo : četba a rozbor ukázek z pracovního sešitu

14.11. SC : Moje víra, DÚ: výpisky a výtah z článku Kroupy, učivo : vypravování

15.11.  hodina odvolána, nepřítomnost vyučující

15.11. odevzdat DÚ, ÚZ : předpony s-,z-,vz-, procvičování pravopisu, učivo : slovní druhy

19.-23.11.

19.11. odevzdat DÚ na listě se samostatnou prací z 15.11., PC : předpony s-,z-,vz - základní pravidla, učivo : dvojice slov lišící se předponou. slovní druhy dle pozice ve větě, zadán DÚ

 20.11.  MC : změna zadání : Vánoce, ÚZK: pohádky, učivo : četba a rozbor pohádek z pracovního sešitu

21.11. SC : Moje víra, DÚ: výpisky a výtah z článku Kroupy, učivo : vypravování

22.11.  Čajovna : písemná práce ze slohu - výpisky a výtah

23.11. PC : ustálené předpony, odevzdat DÚ, učivo : podstatná jména : kategorie, K,A

26. - 30.11.

26.11. KO. slovní druhy dle pozice ve větě dle PS, učebnice, učivo : dvojice slov lišící se předponou, pod. jména

27.11. MC. Vánoce, učivo : pohádky - četba a rozbor ukázek, zadán další čtenářský  list 

28.11. slohová práce - výpisky a výtah

29.11. čajovna : Advent

30.11. ÚZK : slovní druhy, pod. jména, předpony, učivo : pod. jména A,K, pomnožná, hromadná a látková