Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na říjen

27. 9. 2018

1.10. odevzdat DÚ : vyjmen. slova po - p - , procvičování  vyjmen. slov po s, zadán Dú : list,  PC - p - , učivo : hláskosloví dle pracovního listu

2.10. ČL č. 2 odevzdat, MC,DDÚ dle zadání,  ÚZK : ústní lidová slovesnost - teorie, učivo : práce s PS : ústní lidová slovesnost

3.10. SC : Co mi dává Slunce:,MC, učivo : výpisky

4.10. čajovna

5.10. ÚZK : jazykové příručky a hláskosloví, üčivo : spisovná výslovnost

8. - 12.10.

8. 10. 

odevzdat DÚ : vyjmen. slova po - v,z - 

ÚZK : hláskosloví - učebnice str.16, PS str. 11, pracovní list, jazykové  příručky,  vrstvy jazyka

SP :  procvičování vyjmenovaných slov po v,z

učivo : spisovná výslovnost  - učebnice  str. 19,20, PS str. 12

: zadán list na hlásky

9.10. 

MC, odevzdat DÚ : PS str 4/7c,8,9,10 

ÚZK : ústní lidová slovesnost

učivo : pohádky

10.10. MC, SC : Moje nejoblíbenější barva, učivo : výpisky - práce s texty

11.10. čajovna : práce s tabulkami

 12.10.

odevzdat DÚ : list

PC : vyjmenovaná slova po v,z

učivo : tvoření slov, slovotvorný rozbor - učebnice str.25,26 , PS  str. 19

DÚ : učebnice str. 36/6

15. - 19.10. 

15.10. odevzdat DÚ : hláskosloví, KO: hlásky znělé a neznělé, učivo : vznik nových slov, slovotvorný rozbor

16.10. R,MC,odevzdat čtenářský list č. 4 ,  KO : ústní lidová slovesnost, učivo : pohádky

17.10. SC: 5 vět o pohádkách, odevzdat DÚ : výpisky, učivo : výtah

18.10. diktát č. 1 - vyjmenovaná slova

19.10. oprava diktátu, učivo : změny hlásek při odvozování, zadán DÚ: list - slovotvorný rozbor

 

22. - 26.10.

1.11. odevzdat čtenářské deníky, beseda ke knize z četby

2.11. písemná práce :  učivo : vyjmenovaná slova, český jazyk, vrstvy jazyka, příručky, hláskosloví, spisovná výslovnost, rozbor slovotvorný a rozbor stavby slova, ústní lidová slovesnost

22. - 10.  odevzdat DÚ . list s výslovností, KO : opravný test na souhlásky znělé a neznělé, učivo : procvičování slovotvorného rozboru a rozbor stavby slova

23.10. odevzdat čtenářský list č.5, R, MC, KO : opravný diktát, učivo : pohádky

24.10.  SC: 5 vět o pohádkách, odevzdat DÚ : výpisky, učivo : výtah

25.10. čajovna -  výzdoba třídy

26.10. ÚZK : slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova, učivo : hláskové změny při odvozování slov, zadán DÚ - list