Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na září

2. 9. 2018

3. - 7. září

3. 9.          slavností zahájení školního roku

4. a 5. 9.   práce ve třídě s třídní učitelkou

6. 9.         úvodní hodina, informace k učebnicím, pracovním sešitům, sešitům

7. 9.          mluvnice : opakování učiva z 5. ročníku - zahájíme opakováním

                vyjmenovaných slov a rozšíříme o další slova

                zadán  DÚ : pravopis vyjmenovaných slov

 

 10. - 14. září : vybírám 170,- Kč na pracovní sešity

10. 9.    zahájili jsme opakováním vyjmenovaných slov po - b - 

            žáci odevzdají DÚ nalepený do sešitů na DÚ ( list č.1 )

            CPC :  - b -

            učivo :  významové dvojice slov vyjmenovaných slov,

                       Úvod do jazyka, rozvrstvení národního jazyka 

             DÚ na 14.9. - list č.2 

11. 9. literatura : úvodní hodina

      -  informace  k recitaci : libovolný výběr  básně  z Čítanky v rozsahu

        minimálně 12 veršů ( neučit se b. Září od J.Dědečka )

     -  informace ke čtenářským deníkům : kontrola četby -

        žáci mohou zápisy přinášet kdykoli

        učivo : ústní lidová slovesnost

        DÚ : čtenářský zápis č. 1 - zpracovat dle zadání na 18.9.

12. 9.  úvodní slohová hodina, zadán slohový úkol : na téma 

         Co mě  překvapilo první školní dny : žáci napíší

          minimálně šest souvislých vět

         zadáno téma mluvního cvičení : Můj prázdninový zážitek  

        - žáci pohovoří maximálně 4 minuty před třídou, hovoří zpaměti

        a spisovným jazykem ( MC budou postupně přednášet v průběhu září

       a října )

13. 9.  čajovna : žáci si přinesou zadané věci, tiché čtení s porozuměním,

         vlastní četba

14. 9.  odevzdat DÚ, učivo : opakování vyjmen.slov po - l -, rozšíření řady

         učivo : Jazykové příručky

         zadán DÚ : list č.2

17. - 21.9.

17.9. oprava PC, opakování vyjmenovaných slov po - l - , rozšiřující řada , učivo : vrstvy jazyka a jazykové příručky, zadán DÚ na čtvrtek : vyjmenovaná slova po - l -

18.9. odevzdat vypracovaný čtenářský list č.1, MC - dle zadání v hodině slohu, učivo : pracovní list : ústní lidová slovesnost

19.9. odevzdat SC, MC, účivo : výpisky, výtah

20.9. čajovna : práce s textem

21.9. odevzdat DÚ , Pc : vyjmen. sl. po - l - , učivo

 

24 - 28.9.

24.9.  vypracovat Dú č.4 - list na vyjmen. slova po -m-

          učivo : procvičování -m-, práce s jazykovými příručkami, hláskosloví

25.9. z důvodu čtvrtečního sportovního dopoledne - výměna literatury

         za mluvnici

         PC : vyjmenovaná slova po - m - , procvičování a rozšíření vyjmen.

                slov po - p -

               zadán Dú :  list s vyjmen. slovy po  -p-

              učivo : spodoba znělosti

 

26.9. SC: Jaký den v týdnu mám nejraději a proč (Dú)

                učivo : výpisky, práce s učebnicí

27.9. sportovní dopoledne

28.9. státní svátek

     

 

24.9. 2