Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na leden

2. 1. 2018

Přeji všem rodičům a žákům úspěšný nový rok a děkuji za hezký dárek.

3. - 5.1.

3.1. MC dle zadání, odevzdat DÚ : popis pokoje nebo třídy, kontrola slohových sešitů, učivo : popis pracovního postupu

4.1. PC : jednoslovné vlastní názvy. učivo : skloňování podstatných jmen rodu mužského, kontrola sešitů z mluvnice a desek s pracovními listy

5.1. čajovna

8. - 12.1.

8.1. MC dle zadání, recitace, odevzdat čtenářský list č.9, práce s listem biblické příběhy

9.1. odevzdat DÚ 43/4a, příprava k písemné práci :  opakování hláskosloví ( znělé a neznělé hlásky, spisovná výslovnost, dvojhlásky),

pravopis : předpony s-,z-,vz- , koncovky podstatných jmen

tvarosloví : slovní druhy, kategorie podstatných jmen, pod. jména abstraktní, konkrétní, pomnožná, hromadná, látková

literatura : pojmy ze čtenářských listů, biblické příběhy

PC : vlastní názvy, učivo : podstatná jména rodu mužského

10.1.  MC, odevzdat DÚ: popis místnosti dle osnovy, učivo : popis pracovního postupu

11.1. písemná práce

12.1. čajovna

Přeji všem rodičům a žákům úspěšný nový rok a děkuji za hezký dárek.

22. - 26.1.

22.1.

1. hodina : PC : vlastní názvy dle diktátů a DÚ, odevzdat DÚ : 47/8a - zapsat ve správném tvaru slova v závorce, 47/ 11a doplnit i/y, skloňování pod. jmen rodu stř. a duálové tvary

MC dle zadání, recitace, ÚZ: bible, biblické příběhy, rozbor ukázek, učivo : bajky, práce s čítankou

23.1.  suplovaná hodina : práce dle zadání

24.1.  MC, odevzdat DÚ ( kdo neodevzdal): popis místnosti dle osnovy, učivo :

25.1. ÚZ: skloňování pod. jmen, učivo : přídavná jména, zadán DÚ: 49/4a zapsat slova v závorkách, 50/5

26.1. poslední čajovna

 

 

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA