Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na leden

21. 1. 2018

Přeji všem rodičům a žákům úspěšný nový rok a děkuji za hezký dárek.

3. - 5.1.

3.1. MC dle zadání, odevzdat DÚ : popis pokoje nebo třídy, kontrola slohových sešitů, učivo : popis pracovního postupu

4.1. PC : jednoslovné vlastní názvy. učivo : skloňování podstatných jmen rodu mužského, kontrola sešitů z mluvnice a desek s pracovními listy

5.1. čajovna

8. - 12.1.

8.1. MC dle zadání, recitace, odevzdat čtenářský list č.9, práce s listem biblické příběhy

9.1. odevzdat DÚ 43/4a, příprava k písemné práci :  opakování hláskosloví ( znělé a neznělé hlásky, spisovná výslovnost, dvojhlásky),

pravopis : předpony s-,z-,vz- , koncovky podstatných jmen

tvarosloví : slovní druhy, kategorie podstatných jmen, pod. jména abstraktní, konkrétní, pomnožná, hromadná, látková

literatura : pojmy ze čtenářských listů, biblické příběhy

PC : vlastní názvy, učivo : podstatná jména rodu mužského

10.1.  MC, odevzdat DÚ: popis místnosti dle osnovy, učivo : popis pracovního postupu

11.1. písemná práce

12.1. čajovna

Přeji všem rodičům a žákům úspěšný nový rok a děkuji za hezký dárek.

22. - 26.1.

22.1.

MC dle zadání, recitace, ÚZ: bible, biblické příběhy, rozbor ukázek, učivo : bajky, práce s čítankou

23.1.  suplovaná hodina : práce dle zadání  , ženského a středního, odevzdat DÚ : 47/8a - zapsat ve správném tvaru slova v závorce, 47/ 11a doplnit i/y, skloňování pod. jmen rodu stř.

24.1.  MC, odevzdat DÚ ( kdo neodevzdal): popis místnosti dle osnovy, učivo :

25.1.  PC : vlastní názvy dle diktátu,  učivo :  duálové tvary,  zadán DÚ: 49/4a zapsat slova v závorkách, 50/5

26.1. poslední čajovna

 

29.1. - 2.2.

29.1

MC dle zadání, recitace, ÚZ: bible, biblické příběhy, učivo: rozbor ukázek bajek

30.1. odevzdat DÚ: 49/4a zapsat slova v závorkách, 50/5, KO: skloňování pod. jmen rodu mužského a ženského dle pracovního listu, který mají žáci doma a zpracovávali ho 23.1., učivo : skloňování pod. jm. dle učebnice str. 52-53

31.1. MC, popis pracovního popisu

1.2.ÚZ: skloňování podstatných jmen, zadán DÚ : 4,5/53, učivo : přídavná jména tvrdá a měkká - opakování učiva 5. ročníku

2.2. pololetní prázdniny