Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na listopad

30. 10. 2018

29.10. - 2.11.

29. a 30.10. podzimní prázdniny

31.10. odevzdat DÚ : doplnění dějových prvků v textu, rozbor ukázek vypravování s dějovým napětím, zadán DÚ : stylizace vypravování dle zadání

1. 11. písemná práce : učivo mluvnické: vyjmenovaná slova, významy slov, přenášení pojmenování, věty dle členitosti, ZVČ : podmět, přísudek, shoda         Př s Po,  slohové učivo : věty dle postoje mluvčího, přímá řeč, literární učivo : próza, poezie, drama

2.11. odevzdat DÚ  : Pražská divadla  dle zadání, beseda k povinné četbě

5. - 9.11.

5.11. R, ÚZK : drama, opravný diktát,  DDÚ : komiks - odevzdat, beseda k četbě, učivo : vývoj literatury - nejstarší literární památky

6.11. odevzdat DÚ : list na shodu Př s několik. Po, ÚZK : základní větné členy, učivo : vedlejší věta podmětná a přísudková 

7.11.  odevzdat DÚ : dějová osnova, úvod a zápletka vypravování dle zadání,  učivo : stylizace vypravování - vyvrcholení a závěr

8.11. PC : shoda přísudku s několikanásobným podmětem, procvičování VV podmětné a přísudková, zadán DÚ, učivo : předmět 

9.11. R, ÚZK : drama, nejstarší lit. památky,  učivo :  pokračování ve vývoji literatury

 

12. - 16.11.

12.11. R, ÚZK : drama, nejstarší lit. památky,  učivo :  pokračování ve vývoji literatury, rozbor ukázek, dokončení projektu Pražská divadla

13.11. odevzdat DÚ - podměty a přísudky na lístečku, Ko: ZVČ, procvičování VV podmětné, učivo :  VV přísudková

14.11.  dokončit příběh s dějovými prvky, rozbor ukázek - příprava na písemnou práci 21.11., učivo : popis

15.11.  suplovaná hodina - zadaná samostatná práce : procvičování VV podmětné, přísudkové

16.11.R, kontrola samostatné práce, ÚZK: nejstarší lit. památky, rozbor ukázek, učivo : pokračování ve vývoji literatury

19. - 23.11.

19.11. rozbor samostatné práce z 15.11., ÚZK : starověká literatura, učivo : rozbor ukázek

20.11. KO : souvětí, VV podmětná, odevzdat DÚ - rozbor vět z listu, učivo : procvičování VV přísudkové, předmět, zadán DÚ z listu VV přísudková

21.11. dokončit příběh s dějovými prvky, rozbor ukázek - příprava na písemnou práci 28.11., učivo : popis

22.11. odevzdat DÚ, KO : VV přísudková, učivo : předmět,VV předmětná

23.11. ÚZK : starověká literatura, učivo : pokračování ve vývoji literatury

26. - 30.11.

26.11. suplovaná hodina - práce s PS  byla zadaná 23.11.

27. 11.  KO : VV podmětná, přísudková, nahrazování Po, Př  vedlejší větou, učivo : předmět, pravopisné učivo : předpony s,z,vz - zadán DÚ na listě 

28. 11. slohová písemná práce dle domácí přípravy : vymyslet dějový příběh se sedmi dějovými prvky, které má žák v textu podtrhnout

30. 11.  ÚZK : starověká literatura, učivo : literatura starověkého Předního východu  - Bible