Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na říjen

1. 10. 2017

2. -  6.10

2. 10.  : odevzdat čtenářský list č. 2, Slunce - co pro mě Slunce znamená - vlastní pojetí buď vyjádřit výtvarně, nebo slovně , MC, recitace, dokončení učiva k ústní lidové slovesnosti : práce s pracovním listem

3.10. : odevzdat DÚ : na pracovním listě všechna cvičení , PC : vyjmen. slova po b,l,m rozšířené řady, učivo : vrstvy českého jazyka , na čtvrtek zopakovat rozšířené řady vyjmenovaných slov po p,s,v

4.10.  : MC, přinést pracovní list k dopisu a dopisní obálku, SC : Moje největší lež

učivo : zápis adresy a osnova soukromého dopisu

5. 10.  : PC  vyjmenovaná slova po p,s,v, ÚZ : hláskosloví, vyjmenovaná slova, vrstvy jazyka, učivo : hlásky znělé a neznělé

6.10. čajovna: přinést si vlastní knihu

 

9. -  13.10.

9.10.  : KO : ÚLS, odevzdat čtenářský list č.3 a list s pohádkami, namalovat vlastní pohádkovou postavu, učivo : pohádky

10.10. : DÚ : odevzdat text - příprava na diktát,  PC : rozšířené řady vyjmen.slov po p,s,v  a  řada po z, učivo : hlásky znělé a neznělé

11.10. SC : pět souvislých vět na téma pohádky, přinést dopisní obálku, učivo : osobní dopisy

12.10. ÚZ : český jazyk, vrstvy jazyka, hlásky, vyjmenov. slova, učivo : spisovná výslovnost

13.10.  čajovna : práce s textem a tiché čtení

16. -  20.10.

16. 10.  MC, recitace, opakování : ÚLS, učivo : pohádky, SK: vytváříme, malujeme, vymýšlíme pohádkovou postavu

17.10.  výměna hodiny za 23.10., žáci budou mít matematiku a 23.10. hodinu mluvnice

18.10. MC, SC - pět vět na téma pohádky, DÚ: správně přepsat na list adresy, učivo : struktura osobního dopisu, DÚ : stylizace textu dopisu

19.10.  diktát č.1 po domácí přípravě, učivo : znělé a neznělé souhlásky

20.10. z důvodu konání voleb výuka nebude - program mimo školu

 

23. -  27.10.

23. 10.  MC, recitace, odevzdat čtenářský list č.4, učivo : četba a rozbor pohádek

23.10. místo hodiny matematiky - výměna za 17.10. mluvnice : oprava  diktátu po domácí přípravě, učivo : spisovná výslovnost - znělé a neznělé hlásky, opakování učiva : předpony s-,z-, vz-

24.10. odevzdat DÚ, učivo : tvarosloví

25.10. MC, SC , stylizace textu dopisu, zadán DÚ : sestylizovat dopis

26.10. podzimní prázdniny

27.10. podzimní prázdniny