Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na říjen

27. 9. 2018

1.10. MC, ÚZK: próza, poezie, četba z PS, učivo : básnické prostředky PS str. 14,15,16  zadán DÚ : PS str.15/2,3 na pátek 5.10.

2.10. odevzdat Dú : slovotvorba a rozbor stavby slova ( dle práce v hodině na listě ), KO :  významy slov, sousloví , rčení, obrazné sousloví, metafora, metonymie, synonyma, homonyma, antonyma - J.Beneš,J.Beneš,K. Michálková, M. Míka,V.Papírek,M. Rett,T.Štěpková
učivo : skladba, druhy vět dle členitosti, zadán DÚ : slovotvorba a stavba slova

3.10. sloh : MC, vypracovat Dú : věty dle postoje mluvčího ( list )   učivo : přímá řeč, užití vět dle členitosti ...

4.10. odevzdat Dú  slovotvorba a stavba slova, Ko : slovotvorba a stavba slova, učivo : základní skladební dvojice

5.10. MC, ÚZK : básnické prostředky, učivo : PS str. 18, zadán DÚ : četba PS str.6 1. část a otázky 1 - 8

 

8. - 12.10.

8.10.  , MC, recitace, DÚ : PS  str. 6,7 / 10. - 14,    ÚZK : próza, poezie, básnické prostředky, učivo : drama  

9.10. odevzdat DÚ : věty dle členitosti,  KO : rozbor stavby slova a slovotvorný rozbor  - dle práce v hodinách a domácí přípravy, SP : procvičování vět dle členitosti,  učivo : základní větné členy, zadán DÚ - list 

10.10. MC, DÚ : přímá řeč - Návštěva ZOO ( list), KO : druhy vět dle postoje mluvčího , učivo : dějové prvky ve vypravování - dokončení , zadán DÚ : přímá řeč ( list )

11.11. odevzdat DÚ, ÚZK : věty dle členitost, učivo : přísudek slovesný složený, zadán DÚ : list

12.12. MC, zadán DÚ : četba str. 7,8 / 1 - 8, ÚZK : próza, poezie, básnické prostředky, učivo : vývoj literatury : starověk

 

15. - 19.10.

15.10.    R, MC, KO: próza, poezie, básnické prostředky, učivo : drama - dokončení, zadání projektu : Pražská divadla

16.10. odevzdat DÚ ( 10 vět, podtrhnout Po a Př a určit jejich druhy), KO: věty dle členitosti, učivo : shoda přísudku a podmětu, procvičování základních větných členů

17.10. odevzdat DÚ : přímá řeč , učivo : dějové prvky vypravování, zadán DÚ: využití děj. prvků v textu

18.10.   PC shoda přísudku a podmětu,  učivo : shoda přísudku s několikanásobným podmětem a procvičování ZVČ

19.10.  diktát č. 1

22. - 26.10.

práce nad projektem : Pražská divadla - odevzdat 2.11.

zpracovat 1. četbu do čtenářského deníku - odevzdat 2.11.

1. 11. písemná práce : učivo mluvnické: vyjmenovaná slova, významy slov, přenášení pojmenování, věty dle členitosti,ZVČ : podmět, přísudek, shoda      Př s Po,  slohové učivo : věty dle postoje mluvčího, přímá řeč, literární učivo : próza, poezie, drama

22.10. R, ÚZK : drama, dokončení listu - Národní divadlo a komiks, zadán DDÚ : komiks

23.10. odevzdat DÚ : 10 vět - podtrhat Po a Př a určit jejich druh, PC : shoda Př s Po,učivo : procvičování přísudku slovesného složeného, shoda Př s několikanásobným podmětem, zadán DÚ : shoda Př s někol. Po

24.10. odevzdat DÚ : doplnění dějových prvků do textu, KO : přímá řeč, učivo : stylizace vypravování , zadán DÚ : vytvořit dějovou osnovu a úvod k vypravování dle zadání

25.10. odevzdat DÚ : list na shodu Př s několik. Po, KO : základní větné členy, učivo : vedlejší věta podmětná

26.10. R, ÚZK : drama, učivo : vývoj literatury - nejstarší literární památky