Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na září

3. 9. 2017

 4. - 8. září

4. 9.          slavností zahájení školního roku

5. a 6. 9.   práce ve třídě s třídní učitelkou

7. 9.         úvodní hodina, informace k učebnicím, pracovním sešitům, sešitům

8.9.          mluvnice : opakování učiva z 5. ročníku - zahájíme opakováním

                vyjmenovaných slov a rozšíříme o další slova

                zadán  DÚ : pravopis vyjmenovaných slov vypracovat do Út

 

11. - 15. září

11. 5.  vybírám  80,- Kč  na pracovní sešity ( 2,- Kč zůstanou ve tř.fondu )

ÚZK : mluvní cvičení dle zadání ( 2 žáci )

 informace  k recitaci : libovolný výběr  básně  z Čítanky v rozsahu minimálně 12 veršů ( neučit se b. Září od J.Dědečka )

informace ke čtenářským deníkům : kontrola četby - poslední hodina LV v září, žáci mohou zápisy přinášet kdykoli

učivo : ústní lidová slovesnost

DÚ : čtenářský zápis č. 1 - zpracovat dle zadání

12.5.  program mimo školu

13.9. opakování : vyjmenovaná slova po - b -, - l - , - m - , rozšíření učiva

 učivo : Rozvrstvení národního jazyka - str. 8

DÚ : Sestylizovat věty na zadaná slova (19.9.)

14.9.  PC : vyjmenovaná slova po  - b -, - l - , - m -

 opakování : rozšířené řady vyjmenovaných slov po - b -, - l - , - m -

  učivo : Útvary národního jazyka

 DÚ : ústně zopakovat vyjmenovaná slova po - p -, - s -

15.9.  suplovaná hodina  - bez čajovny: práce s textem z Čítanky dle zadání

 

18. - 22. září

18.9.  recitace : 1 žák (dobrovolník), MC, zadán  čtenářský zápis č.1 - žáci si přečtou úryvek a vypracují protokol, opakování : ÚLS, kontrola pracovního listu č. 1 (práce v hodině 15.9.),dán čtenářský  zápis č.2

19.9.  odevzdat DÚ ( vyjmenovaná slova), PC : vyjmen.sl. po b,l,m, učivo : Útvary českého jazyka, opakování vyjmen. slov po p, s, v

20.9. MCúvodní slohová hodina, zadán slohový úkol : na dané téma zapsat minimálně šest souvislých vět

21.9. zadán Dú : vyjmen. slova, ÚZK : hlásky, učivo : vrstvy spisovného jazyka

22.9. čajovna : žáci si přinesou věci na čajovnu

25. - 29. září

25.9. MC, recitace, beseda k doporučené četbě, žáci přinesou čtenářské    deníky, zadán DÚ na 2.10. - průzkum v rodině

26.9. PC: vyjmenovaná slova po b,l,m, učivo : Národní jazyk, opakování : vyjmenovaná slova po p,s,v, zadán DÚ : list s vyjmenovanými slovy

27.8. žáci na návštěvě muzea, DÚ : slohové cvičení : Moje nejoblíbenější barva a úkol z besedy vypracovat do 4.40.

28.9. státní svátek

29.9. ředitelské volno