Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na září

7. 9. 2018

 10. 14. 9.

10. 9. MC : dle zadání na konci šk.roku

         informace  k recitaci : libovolný výběr  básně  z Čítanky v rozsahu

        minimálně 12 veršů

       učivo : opakování - PS str. 2 -3, zadán DÚ : přečíst

       a zpracovat text na str. 4 v PS

11.9. odevzdat DÚ : list č.1 nalepit do sešitu DÚ

        PC : - b,l,m - , ÚZK : slovo...,  opakování : vyjmen. slova po - p,s,v,z - 

         učivo : jednoznačná, mnohoznačná slova

12.9.  MC , učivo : vypravování - přímá řeč

13. 9. ÚZK : slovní zásoba, CPC : vyjmen. slova po - p,s,v,z - 

          zadán DÚ : list č.2, slovotvorný rozbor a stavba slova

14. 9. MC, ÚZK : domácí četba a učivo 6. ročníku, učivo : Poezie, básnické prostředky - opakování PS str. 14,15, zadán DÚ . PS str.15/3,4

 

 17. -  21. 9.

17.9.  MC, recitace : dobrovolníci, DÚ : četba K. Čapek v PS,  ÚZK : poezie, próza, rozbor ukázky, doplněný PS , učivo : básnické prostředky

18.9. odevzdat DÚ : list č.2 a někteří žáci odevdzají DÚ : oprava PC , PC  : vyjmen. slova po - p,s    učivo : slovotvorný rozbor slov, stavba slova 

19.9. práce s pracovním listem - vypravování, učivo : věty dle postoje mluvčího, přímá řeč,   zadán DÚ : příklady přímé řeči v souvislém textu

20.9.  PC  : vyjmen. slova po - v,z , ÚZK : učivo z mluvnice, učivo : věta jednoduchá, zadán DÚ : opakování předpon s-,z-,vz ( ustálené tvary a dvojice ) + pracovní list č.3

21.9.  MC, recitace,  učivo :epiteton, DÚ : četba str. 6 1. část , úkoly 1. - 9.

24. - 28.9.   

24. - 26.9. stmelovací kurz

27.9. sportovní dopoledne

28.9. státní svátek