Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace pro rodiče - konec šk. roku

3. 9. 2017

Ráda bych všem připomněla informace, které měly děti předat na konci školního roku.

Vážení rodiče, milí žáci,

od začátku nového školního roku se těším na spolupráci. Každý týden vám budu podávat  informace k výuce českého jazyka, literární výchovy a slohu na WWW.klasnova.estranky.cz

a kontaktovat mě můžete na l.klasnova@volny.cz .

Prosím, abyste přes prázdniny dětem zajistili a pomohli jim nadepsat následující sešity :

5 x  544 : Český jazyk – Š, Český jazyk – sloh, Český jazyk – LV, Český jazyk – DÚ,

                Český jazyk – KO, diktáty

1 x 444 : Slohové práce

1 x sešit A 4 ve tvrdých deskách : Zápisy z četby a kulturní deník

1 x desky s kroužkovou vazbou, 20 košilek

Všechny sešity budou děti používat i v následujících ročnících.

Věřím, že si děti užijí prázdniny a že dokáží splnit zadanou prázdninovou práci :

 

1. Každý žák si přečte 5 libovolných pohádek  od autorů ( mohou být od jednoho autora,     nebo libovolná kombinace ) : Karel Čapek, Jan Werich, Božena  Němcová, František Hrubín, Miloš Macourek, K.J. Erben, libovolný český autor  a provedou zápis z četby dle návodu :

Jméno spisovatele

Název knihy

Autor ilustrace

Vydání a počet stran

Stručný obsah pohádky.

Kdo ztvárňoval dobro a kdo zlo, jak se to projevovalo.

Která pohádka se mi nejvíce líbila a proč.

Která postava mi byla sympatická a proč.

Dobrovolný úkol : vlastní ilustrace

- zápisy mohou žáci psát i na počítači a místo sešitu ve tvrdých deskách si zavedou další desky s kroužkovou vazbou, kam zápisy budou zakládat, stejně tak  i zápisy z kulturních aktivit

 

2. Z druhé strany čtenářského deníku si vytvořit Kulturní deník a během prázdnin si stručně zaznamenávat  prázdninový program : 

- místo, čas, co, lepit vstupenky, program, obrázky …. ( jedná se o přehledy )

 

3. Připravit si na začátek roku mluvní cvičení na téma : Poohlédnutí za prázdninami

 - žáci mluví nejdéle tři minuty, mohou použít zápis z Kulturního deníku, fotografie…

 

4. Příprava na čajovnu  = tiché čtení s porozuměním. Prosím, abyste dětem připravili hrneček s podšálkem, lžičku, utěrku. Jednu hodinu literární hodiny si zpestříme čajovnou a tichým čtením. Žáci budou pracovat s připravenými texty. Po tichém čtení si ověří, jak textu porozuměli. Zbytek hodiny si budou číst vlastní knihu. Zpočátku se tato práce bude dětem jevit náročná, věřte, že postupem času dokáží udělat velký pokrok.

Cílem vedení čtenářských deníků a čajovny je vzbudit zájem dětí o čtení, naučit je pracovat     s textem a porozumět jeho obsahu, což je pro další život velmi důležité.

 

Poslední srpnový týden uvedu na stánkách plán práce na první týden školního roku.

 

Krásné léto vám přeje L. Klasnová!