Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na říjen

27. 9. 2018

 

 

1.10.  Ko : slovotvorba a stavba slova, učivo : procvičování druhů vět dle členitosti, základní větné členy, zadán DÚ na čtvrtek - list

2.10. MC, ÚZK: próza, poezie, básnické prostředky, kontrola DÚ : četba str.6 , otázky 1 - 8, PS str.15/2,3  učivo : básnické prostředky PS str. 16 

3.10. sloh : MC, vypracovat Dú :  přímá řeč - V ZOO,  KO : věty dle postoje mluvčího ( list ) , procvičování přímé řeči, učivo : jazykové prostředky ve vypravování

4.10. odevzdat Dú , ÚZK :věty dle členitosti, postoje mluvčího a přímá řeč,  učivo : přísudek slovesný složený

5.10. MC, ÚZK : básnické prostředky, učivo : PS str. 18,20  zadán DÚ : četba PS str.6 /2. a 3. část   a otázky 10 - 14

 

8. - 12.10.  

8.10.   ÚZK : věty dle členitosti a postoje mluvčího SP : procvičování vět dle členitosti,  učivo : základní větné členy, zadán DÚ - list 

9.10.  , MC, recitace, DÚ : PS  str. 6,7 / 10. - 14,    ÚZK : próza, poezie, básnické prostředky, učivo : drama  

10.10. MC, DÚ : přímá řeč - ( list), KO : přímá řeč - zápis , učivo : práce s texty - vypravování , zadán DÚ : stylizace vypravování dle zadání

11.10. odevzdat DÚ, ÚZK : věty dle členitost, učivo : přísudek slovesný složený, zadán DÚ : list

12.10. MC, zadán DÚ : četba str. 7,8 / 1 - 8, ÚZK : próza, poezie, básnické prostředky, učivo : vývoj literatury : starověk

15. - 19.10.

15.10.  odevzdat DÚ ( 10 vět, podtrhnout Po a Př a určit jejich druhy),       ÚZK : základní větné členy, učivo : shoda přísudku a podmětu, procvičování základních větných členů

16.10. R, MC, KO: próza, poezie, básnické prostředky, učivo : drama - dokončení, zadání projektu : Pražská divadla

17.10. odevzdat DÚ : užití dějových prvků v textu, učivo : stylizace vypravování s dějovým napětím

18.10.   PC shoda přísudku a podmětu,  učivo : shoda přísudku s několikanásobným podmětem a procvičování ZVČ

19.10.  diktát č. 1

 

22. - 26.10.

práce nad projektem : Pražská divadla - odevzdat 2.11.

zpracovat 1. četbu do čtenářského deníku - odevzdat 2.11.

1. 11. písemná práce : učivo mluvnické: vyjmenovaná slova, významy slov, přenášení pojmenování, věty dle členitosti,ZVČ : podmět, přísudek, shoda      Př s Po,  slohové učivo : věty dle postoje mluvčího, přímá řeč, literární učivo : próza, poezie, drama

22.10. odevzdat DÚ : 10 vět - podtrhat Po a Př a určit jejich druh, PC : shoda Př s Po,učivo : procvičování přísudku slovesného složeného, shoda Př s několikanásobným podmětem, zadán DÚ : shoda Př s někol. Po

23.10.  R, ÚZK : drama,   DDÚ : komiks - odevzdat, učivo : vývoj literatury - nejstarší literární památky

24.10. odevzdat DÚ : dějová osnova a úvod vypravování dle zadání  učivo : stylizace vypravování , zadán DÚ : stylizace příběhu - dokončení ( zápletka, vyvrcholení a závěr)

25.10. odevzdat DÚ : list na shodu Př s několik. Po, KO : základní větné členy, učivo : vedlejší věta podmětná

26.10. R, ÚZK : drama, učivo : vývoj literatury - nejstarší literární památky