Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán práce na únor

4. 2. 2018

5.-9.2.

5.2. ÚZ. bible, bajky, LV : odevzdat čtenářské deníky, beseda k četbě - bajky, dokončení listu č.1

6.2. ÚZ: skloňování podstatných jmen, úvod k přídavným jménům dle listu, odevzdat  DÚ : 4,5/53, učivo : přídavná jména tvrdá a měkká  - pravopis

7.2. MC, odevzdat Dú : list č. 1 - popis pracovního postupu, pokračování v učivu

8.2. Ko : skloňování pod.jm. oči, uši, nohy, ruce.... , učivo : hláskové změny u tvoření přídavných jmen, zadán Dú: 57/3 jen výrazy v závorkách , 57/5 dle zadání

9.2. MC, recitace, ÚZ:  bible, bajky, učivo : dokončení bajek

12.-16.2. jarní prázdniny

opakovat pravopis a skloňování přídavných jmen

19 - 23.2.

19.2. MC, recitace, ÚZ:  bible, bajky, učivo : báje,mýty, eposy

20.2. odevzdat DÚ: 60/3 jen slova v závorkách, PC: přídavná jména tvrdá a měkká, ˇučivo : skloňování příd.jm. přivlastňovacích

21.2. MC, odevzdat DÚ: popis pracovního postupu - výběr z pracovního listu

22.2. KO: hláskové změny při skloňování přídavných jmen, učivo : stupňování přídavných jmen, zadán DÚ: 1/63 celé cvičení, 2/63 jen slova v závorkách

23.2. suplovaná hodina - práce s pracovním listem

 

26.2. - 2.3.

26.2. MC, recitace, ÚZ:  bajky, báje,mýty, eposy, učivo: kontrola pracovního listu, četba ukázek z učebnice

27.2. odevzdat DÚ: 1/63 celé cvičení, 2/63 jen slova v závorkách, PC : pravopis přídavných jmen - nn- /-n-, učivo : stupňování přídavných jmen

28.2. popis pracovního postupu, práce s pracovními listy, četba a rozbor DÚ z minulého týdne

1.3. ÚZK: přídavná jména, učivo : druhy zájmen, DÚ : cvičení z pracovního listu

2.3. diktát č,. 4. učivo : pověsti